تحقیق hse در اجرای پروژه ها و عملیات عظیم پیمانکاری تحقیق hse در اجرای پروژه ها و عملیات عظیم پیمانکاری

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 875 KB

تعداد صفحات : 132

بازدیدها : 419

برچسبها : تحقیق HSE پیمانکاری

مبلغ : 2500 تومان

خرید این فایل

تحقیق hse در اجرای پروژه ها و عملیات عظیم پیمانکاری

دانلود پروژه تحقیقاتی بررسی اجرای موضوعات HSE در اجرای پروژه های مختلف و عملیات عظیم پیمانكاری

بررسی اجرای موضوعات HSE در اجرای پروژه های مختلف و عملیات عظیم پیمانکاری

تجربه سالیان دراز مدیران اجرایی کشور حکایت از آن دارد که در اجرای عملیات عظیم پیمانکاری مهمترین عاملی که می تواند به انتقال و ارتقاء فن آوری ملی منجر شود، حمایت از ایجاد و تقویت شرکتهای پیمانکار یا پیمانکار عمومی در کشور است. شرکتهایی که بتوانند اجرای یک طرح بزرگ را به طور کامل برعهده گیرند و همچنین در صورت لزوم به اجزای قابل تفکیک تقسیم کرده و با انتخاب پیمانکاران فرعی (پیمانکاران جزء) نسبت به خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی آنها همت گمارند، در ضمن بتوانند هماهنگی لازم را بین پیمانکاران فرعی ایجاد کنند وبا نظارت مهندسی و کنترل پروژه، مسئولیت کیفیت کار و عملکرد مناسب طرح و زمانبندی و هزینه نهایی آن را نیز بپذیرند.

ایجاد تحول اساسی در ساختار استراتژیک مدیریت عالی تصمیم گیری کشور، علاوه بر تاسیس شرکتهای پیمانکاری توانمند، اثرات و مزایای دیگری نیز به همراه داشته که از آن جمله می توان به انتقال فنآوری مربوط به انجام پروژه ها اشاره کرد که این امر از جهات مختلف منشا کسب منافع ملی گردیده است. خوشبختانه طی چند سال اخیر تلاش مضاعفی در همین راستا و به منظور تقویت شرکتهای پیمانکار جامع درجهت ارتقاء فناوری ملی صورت گرفته است.

با رشد روز افزون تکنولوژی همواره خطرات و ریسک های ناشی از کار نیز افزایش پیدا می کند. کنترل این خطرات نیازمند نوعی سیستم مدیریتی است که منجر به کاهش این خطرات و حصول اطمینان از افزایش ایمنی، رفاه کارکنان و همچنین حفاظت از محیط زیست می گردد.

فهرست مطالب پروژه

مقدمه

فصل اول

سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست پیمانکاران

چرا یک سازمان و پیمانکاران آن به استراتژى مدیریت HSE نیازمند هستند؟

دو معیار سنجش ساده براى ارزیابى عملکرد جارى سیستم وجود دارد:

تعداد حوادث یا رویدادهاى مرتبط با HSE

عملکرد سازمان یا پیمانکار در مقایسه با دیگران چگونه است؟

سازمان یا پیمانکار کدام سطح مدیریت HSE را باید در حرفه خویش بکار گیرد؟

این شبکه بکمک دو پارامتر تعریف مى شود

رویکرد سازمان و پیمانکار نسبت به مدیریت HSE چگونه است؟

میزان اتکاى سازمان بر سیستم هاى رسمى چقدر است

فصل دوم

خط مشی

ایجاد یک خط مشی

چرا سازمان یا پیمانکار به یک خط مشی HSE نیاز دارد؟

ایزو 14001 و OHSAS الزامات خاصی را برای خط مشی ها ایجاب می کنند

ابلاغ و اجرای خط مشی

ارتباطا ت موثر داخلی

ارتباطات موثر خارجی

کنترل مستندات

عناصر کنترل مستندات

روش های اجرایی عملیات چه فرقی با دستورالعمل دارند ؟

برنامه ریزی اضطراری

تدوین یک برنامه اضطراری دارای مزایای متعددی است :

هدف کلان برنامه اضطراری چیست؟

تدوین برنامه شامل درک موارد زیر است

عناصر یک برنامه واکنش اضطراری چیست؟

برنامه ریزی

ارزیابی ریسک

شناسایی و ارزیابی جنبه ها و اثرات بارز زیست محیطی

نحوه ارزیابی جنبه های زیست محیطی و اثر ات بارز آنها

ارزیابی ریسک های مربوط به ایمنی

کنترل یا کاستن از هزینه های مربوط به بیمه

بهبود اثر بخش تلاش ها مدیریتی HSE

الزامات قانونی

اهداف کلان،اهداف خرد و برنامه ریزی بهبود

بخش(

اندازه گیری عملکرد

شاخص های عملکرد

تعیین عدم انطباق ها

پایش

ممیزی HSE چیست

بازنگری مدیریت

برای افزایش اثر بخشی بازنگری مدیریت سازمان باید موارد ذیل را در نظر بگیرد

فصل سوم

چگونه باید تغییراتی را که تمایل به انجام دادن آنها در سازمان وجود دارد، به مرحله اجرا در آورد؟

تهیه گزینه هاى اجرائى

چگونه باید بهترین گزینه را انتخاب کرد؟

آنالیز هزینه در مقابل منافع

چگونه می توان با موفقیت تغییرات را انجام داد؟

- تعریف تغییرات مورد نظر در حوزه عملکرد

- تشکیل کمیته بازنگرى که بعنوان ارباب رجوع نقش بازى کند

- تشکیل گروه ویژه عملیاتى

- آموزش گروه ویژه عملیاتى و کمیته بازنگرى

- اجراى برنامه کارى توسط گروه ویژه و بازنگرى کار آنها و هدایت آن توسط کمیته بازنگرى

- تدوین برنامه تفصیلى آنچه بایستى انجام شود، زمان اجزا و شخص مسئول اجرا در درون گروه ویژه

- اجراى برنامه کارى توسط گروه ویژه و بازنگرى کار آنها و هدایت آن توسط کمیته بازنگرى

- تهیه توصیه هاى لازم، بازنگرى آنها، اعمال تغییرات لازم و نهایى کردن آنها

- تدوین برنامه اجرایى به شکل یک پروژه شامل فهرست فعالیتها، برنامه زمان بندى، توزیع مسئولیتها، منابع موردنیاز و …

- گزینش و آموزش گروه هاى اجرایى

- اجرا، کنترل، نظارت و بررسى دقیق تغییرات

- گرامیداشت حصول موفقیت

فصل چهارم

چگونه مى توان فرهنگ مثبت HSE را درک نموده و آن را ترویج کرد؟

فرهنگ HSE چیست؟

خلاصه گزارش حادثه هسته اى چرنوبیل

تعریف فرهنگ ایمنی

رفتار ها و نگرش های مشترک، باورهای ارزشی و اقدامات مربوط به اهمیت بهداشت و ایمنی و لزوم کنترل مؤثر

چرا فرهنگ HSE مهم است؟

چگونه فرهنگ HSE را باید ایجاد و حفظ نمود؟

چگونه رفتار، برداشت هاى مختلف از فرهنگ را تحکیم مى کند؟

عرف فرهنگى

عرف فرهنگى

فرهنگ مطلوب HSE از چه مؤلفه هایى تشکیل مى شود؟

مدل جا افتاده فرهنگ HSE

مرحله 1: شروع

مرحله 2: مدیریت

مرحله 3: مشارکت

مرحله 4: همکارى

مرحله 5: بهبود مستمر

مدل پوست پیاز

بهترین شیوه عملى در سطح فردى

بهترین شیوه عملى در سطوح محل کار، سازمان و خارج از آن

لایه محل کار

لایه سازمان

لایه خارجى/جامعه

چطور مى توان فرهنگ HSE سازمان را ارزیابى کرد؟

شناخت قوانین نانوشته در سطوح مدیریت

اقدامات غیر عمد اشتباهات انسانى

سه نوع خطاى انسانى رایج و پذیرفته شده وجود دارد که عبارتند از لغزش، سهل انگارى و اشتباه. محرک ها

روال عرفى (روتین)

موقعیتى

استثنائى

منفعت شخصى

خرابکارى

چگونه مى توان ارتقاى فرهنگ HSE را برنامه ریزى و اجرا نمود؟

رویکرد چهارP

فلسفه

خط مشى

دستورالعمل ها

روش های کاربردی

موارد زیر براى اداره و کنترل مقاومت در مقابل تغییر پیشنهاد مى شود

فصل پنجم

چگونه می توان مدیریت HSE را به صورت یک استراتژی سازماندهی کرد؟

چرا باید مسئولیت هاى خاص در درون HSE ایجاد کرد؟

چه کسى باید مسئول امور HSE باشد؟

چگونه باید مسئولیت HSE را بین افراد مختلف سازمان توزیع کرد؟

1 تعیین مسئولیت هاى مشخص

2 مدیران سازمان به هرمحدوده مسئولیتى نقش هاى خاصى تخصیص دهند.

تعریف مسئولیت هاى مختلف در HSE

شرح مسئولیت HSE

کدام ساختار سازمانى، مؤثرترین عملکرد HSE را ارائه خواهد کرد؟

هدف از ایجاد سازمان HSE چیست؟

کدام نوع سازمان HSE با ساختار سازمان هماهنگ خواهد بود؟

دستاوردهاى کوتاه و بلند مدت یک سازمان HSE چه خواهد بود؟

چند نفر باید مشارکت داشته باشند؟

سازمان کدام کار را انجام خواهد داد؟

از سوى دیگر، ایجاد کمیته داخلى HSE مى تواند سودمند باشد چرا که:

چگونه مى توان کارکنان را هم به لزوم پیروى از اصول HSEمجاب نمود؟

آگاه ساختن دیگران از اهداف خود

ابلاغ مسئولیت ها و ترتیبات گزارش دهى

بیان خط مشى مشخصHSE

تعیین اهداف و مقاصد HSE

آشکار بودن نحوه رهبرى و میزان تعهدات مدیریت ارشد سازمان

اجرای مسئولیتها

فعالیت هاى مبتنى بر آموزش و آگاهى بخشى باید جامع و متنوع باشد

پاسخگو دانستن کارکنان

اهداف باید داراى ویژگى هاى زیر باشند

فصل ششم

چگونه میتوان نحوه اجراى استراتژى HSE را مانیتور کرد؟

چرا باید عملکرد HSE را مانیتور کرد؟

مشکلات بالقوه ناشى از مانیتورینگ غیر مؤثر و بى فایده(وجود نداشتن مانیتورینگ)

چه مواردى را باید مانیتور کرد؟

مانیتورینگ انفعالى

مانیتورینگ از پیش برنامه ریزى شده

مثالهایى از مانیتورینگ از پیش برنامه ریزى شده

دلایل انتخاب مانیتورینگ انفعالى توسط اغلب مدیران

چگونه باید معیارهاى عملکرد را تعیین و اولویت بندى کرد؟

چگونه مى توان مطمئن شد که مانیتورینگ صورت گرفته، نتایج گزارش شده و اقدامات عملى شده اند؟

انواع سیستم کنترلی

سیستم کنترل تعاملى

سیستم مرزبندی شده

سیستم هاى باور مدار

سیستم کنترل بر مبناى تشخیص

فصل هفتم

چگونه مى توان راهى را که براى اداره HSE بصورت استراتژى برگزیده شده، بهبود بخشید؟

چرا مدیران باید در رویکرد خود به مدیریت HSE نوآورى داشته باشند؟

چرا باید ممیزى کرد؟

بهترین روش براى اجراى برنامه ممیزى چیست؟

شش جزء یک برنامه مؤثر ممیزى

چه تکنیکهایى براى تشویق و ترغیب به ارائه ایده هاى نو وجود دارد؟

بارش افکار (brainstorming)

تفکر جانبى (lateral)

ایده هاى نو و بدیع را چگونه مى توان ارزیابى کرد؟

آیا ایده با ساختار مالى سازمان همخوانى دارد؟

عوامل سازگارى

چگونه ایده جدید مى تواند با سیستم جارى مدیریتى هماهنگى پیدا کند؟

پیامدهاى قانونى

ایده جدید تا چه حد با الزامات قانونى هماهنگى دارد؟

پیامدهاى ایده براى استانداردها و آیین نامه هاى شرکت

آیا ایده مورد نظر بر استانداردهاى گروهى تأثیرى خواهد داشت؟

فصل هشتم

ارزیابی ریسک

چگونه سیستم هاى مدیریتى ریسک را کاهش مى دهند؟

سنجش چیست؟

چه عواملى در فرآیند سنجش مؤثرند؟

تعیین اهداف و معیارهاى سنجش

شناسایى سازمان هاى تراز اول جهانى

جمع آورى داده هاى مربوطه.

مقایسه با عملکرد سازمان هاى تراز اول جهانى

تعیین موارد نیازمند به بهبود یافتن

تهیه و اجراى برنامه کارى

تحلیل نیازهاى گروهها و افراد ذینفع

گروهاى ذینفع چه کسانى هستند؟

مزایاى پیشى گرفتن از سطح انتظارات گروههاى ذینفع

مزایاى قابل لمس

مزایاى غیر قابل لمس

فصل نهم

نگاه کلی بر مراحل مختلف پروژه

مرحله اول : از برگزاری مناقصات تا انعقاد قرارداد

مرحله دوم پروژه از انعقاد قرارداد تا تحویل پروژه می باشد که در چارت ذیل آورده شده است.

فصل دهم

نتیجه گیری و پیشنهادات:

ضمیمه A) ارزیابی ماتریکس ریسک

ضمیمه B) تعریف عواقب شدت ریسک

منابع و ماخذ

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید