مقاله مدیریت و بهداشت مرغداری

مقاله مدیریت و بهداشت مرغداری
رشته تحصیلی : دام و طیور

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 26

حجم فایل (به کیلوبایت) : 28

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3000 تومان

خرید و دانلود

فهرست:

مدیریت مرغداری     1
بخار گوگرد             7
رقابت برای نفوذ در بازارهای جهانی     8
استفاده از فرصت در منطقه            10
احداث سالن مرغداری و تاسیسات ان 11
دیوار ساختمان                          16
سیستم های گرم کننده سالنهای مرغداری     17
بهینه سازی سیستم گرمایش در سالن های مرغداری     25
منابع
=======================

مقدمه:  
مسئله بیماری دربین گله های مرغ  امروزه یکی ازمشکلات درایران به شمار می رود . نگهداری تعداد زیادی مرغ یا جوجه در زیر یک سقف وتراکم بیش از حد توسعه مرغداری ، تشکیلا ت مرغداری در منا طق اطراف شهرها ، کنترل  بیماری را بسیار مشکل می نما ید . بروز بیماری در بین گله های مرغ سبب ضرر و زیا ن مستقیم و غیر مستقیم مرغدار می گردد . برای تو سعه پرورش طیور درایران باید توجه زیادی به مسئله کنترل بیماری نمود . دراین مورد پیشگیری فوق العاده اهمیت دارد و مهمتر از درمان است . زیرا
اولا : نگهداری تعداد زیا دی مرغ دریک جایگاه مسئله درمان را مشکل می سازد ...

سیستم های گرم کننده سالنهای مرغداری

مقایسه مزیتها و معایب سیستم های گرم کننده سالنهای مرغداری
سیستمهای حرارتی : یکی از فاکتورهای بسیار مهم پرورش و نگهداری انبوه پرندگان تأمین احتیاجات حرارتی محیط پرورش و نگهداری آنها در شرایط سنی مختلف است. 2- شرایط کلی مولدهای حرارتی در سالنهای مرغداری و اماکن مرتبط با صنعت مرغداری: 1) یک منبع حرارتی مناسب و مطمئن باید قادر به مقایسه مزیتها و معایب سیستم های گرم کننده سالنهای مرغداری
- سیستمهای حرارتی : یکی از فاکتورهای بسیار مهم پرورش و نگهداری انبوه پرندگان تأمین احتیاجات حرارتی محیط پرورش و نگهداری آنها در شرایط سنی مختلف است. ...