تحقیق زندگی و شرح حال و آثار سید جمال الدین اسدآبادی

تحقیق زندگی و شرح حال و آثار سید جمال الدین اسدآبادی
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 65

حجم فایل (به کیلوبایت) : 64

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 4000 تومان

خرید و دانلود

فهرست مطالب

پیشگفتار    1
سرآغاز    3
جمال‌الدین‌ الحسینی‌    6
شرح‌ حال‌ و آثار    8
ایام‌ صباوت‌ سید و تحصیلاتش‌ در قزوین‌    11
اولین‌ ورود سید به‌ طهران‌ با پدرش‌    13
حرکت‌ سید به‌ عتبات‌ با پدرش‌ و تحصیلش‌ در نزد شیخ‌ مرتضی‌    14
حرکت‌ سید به‌ مکه‌ از راه‌ هند و رفتنش‌ به‌کابل‌ از راه‌ طهران‌ و مشهد    15
حرکت‌ سید از افغانستان‌ به‌عزم‌ مکه‌ و آمدنش‌ از راه‌ مصر به‌ اسلامبول‌    16
ورود سید بار دوم‌ به‌ مصر و فعالیت‌ او در آنجا    18
حرکت‌ سید به‌ هند و رفتنش‌ به‌ لندن‌ و پاریس‌    25
آمدن‌ سید به‌ طهران‌ برحسب‌ دعوت‌ ناصرالدین‌ شاه‌    27
. حرکت‌ سید به‌ روسیه‌ و ملاقاتش‌ با ناصرالدین‌ شاه‌ و دعوتش‌ بار دوم‌ به‌ ایران‌    31
زجر و تبعید سید از طهران‌ و آمدنش‌ به‌ بصره‌    33
حرکت‌ سید از راه‌ بصره‌ به‌ لندن‌    37
. ورود سید به‌ اسلامبول‌ بار دوم‌ به‌دعوت‌ عبدالحمید و وفاتش‌ در آنجا    38
خاتمه‌    52
::::::::::::::::::::::::
پیشگفتار
     در سالهای‌ اخیر، چند رساله‌ و کتابچه‌ و چندین‌ مقاله‌، بوسیله‌ افرادی‌ که‌ خود را: مورخ‌، محقق‌، اسنادیاب‌ و پژوهشگر! قلمداد می‌کنند، برضدسیدجمال‌الدین‌ اسدآبادی‌ و فعالیتهای‌ وسیع‌ و پی‌گیر اسلامی‌ او، منتشر شده‌ است‌. نشر این‌ آثار! مغرضانه‌، که‌ هرگز با واقعیت‌های‌ تاریخی‌سازگار نیست‌، بر اهل‌ اطلاع‌ و کسانی‌ که‌ حقایق‌ تاریخی‌ را در چهارچوبی‌ دور از تعصب‌ یا غرض‌ورزی‌ ارزیابی‌ می‌کنند، لازم‌ و ضروری‌ساخت‌ که‌ کتابها، رساله‌ها، اسناد و مدارک‌ روشن‌کننده‌ چهره‌ حقیقت‌ را منتشر سازند تا نسل‌ معاصر و آینده‌ از حقایق‌ تاریخی‌، آنطور که‌ هست‌آگاه‌ شوند.
...
ورود سید به‌ اسلامبول‌ بار دوم‌ به‌دعوت‌ عبدالحمید و وفاتش‌ در آنجا
    نظر به‌ نفوذ سید در ممالک‌ اسلامیه‌ عبدالحمید مقدمش‌ را گرامی‌ شمرده‌ بر مقام‌ منیعش‌ افزود، منتهی‌ اعزاز و توقیر را از معظم ‌له‌ نمود، شام‌ و نهار سید همه‌روزه‌ از مطبخ‌ سلطانی‌ و خوان‌ ملک‌ تهیه‌ می‌گردید و به ‌قولی‌ ماهی‌ دویست‌ لیره‌ هم‌ برای‌ وی‌ مقرر کرد و بسیار تقرب‌ در پیش‌ سلطان‌ داشت‌. در همان‌ موقع‌ مستر بلنت‌ معروف‌ انگلیسی‌ در اسلامبول‌ بوده‌ حکایتی‌ از پذیرائی‌ سلطان‌ ترکیه‌ از سید در عید فطر و اضحی‌ می‌کند. ....