تحقیق عوامل موثر بر رضایتمندی شغلی و بهره وری

تحقیق عوامل موثر بر رضایتمندی شغلی و بهره وری
رشته تحصیلی : مدیریت

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 40

حجم فایل (به کیلوبایت) : 57

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 5500 تومان

خرید و دانلود

رضایت شغلی، کارایی و بهره وری کارکنان

اهداف تحقیق:
هدف اصلی پژوهش شناخت عوامل اساسی و موثر بر رضایت‌مندی شغلی کارکنان است، تا با شناخت آن بتوان زمینه بهبود و پیشرفت در کار و تأمین سلامت روانی افراد را فراهم کرد. علاقه و عدم رضایت شغلی دارای پیامدهای مثبت و منفی زیادی است، اما باید توجه کرد که برای به دست آوردن رضایت شغلی نمی توان عامل و دلیل ثابت و مشخصی را معین کرد.
هر تحقیق به زمان و مکان خاصی تعلق دارد و علتی که در یک تحقیق در فعالیت کاری موثر است، ممکن است در شرایط زمانی و مکانی دیگر در فعالیت شغلی بی تأثیر جلوه کند، در نتیجه هدف اصلی این تحقیق مجموعه عواملی است که موجب عدم رضایت و علاقه شغلی و برآورد میزان موثر بهره وری این عوامل بر پدیده مورد مطالعه است.
هدفهای تحقیق عبارتند از:
- تعیین میزان عدم رضایت و علاقه شغلی کارمندان
- شناخت علل موثر در تمایل و گرایش در رضایت و نارضایتی شغلی
- درک میزان و تأثیر مشکلات و مسائلی مانند مسکن، اتومبیل، تحصیلات و وضعیت تأهل در رضایتمندی شغلی کارمندان